• Auto-Kemi
  • Auto-Kemi
  • Auto-Kemi
  • Auto-Kemi

Glykol och Spolarvätska

 

Spolarvätska (50% -28gr) : 1L, 5L, 25L, 200L och 1000L

Avsedd för vindrutetorkare och strålkastarblad.
Gör effektivt rent vindruta och strålkastare från vägsalt, trafikfilm, insekter, asfaltfläckar och andra föroreningar.
Skonsam mot både torkarblad, gummilister och billack.

 

Glykol Blå BS 6580 : 1L, 5L, 25L, 200L, och 1000L

Koncentrerad kylarvätska för alla typer av vätskekylda förbränningsmotorer. Förhindrar frysning i motorer samt innehåller ett inhibitorpaket för skydd mot korrosion av alla metaller inklusive aluminium.

Kylarglykolen är baserad på monoetylenglykol utan nitriter, aminer och fosfater. Produkten är blandbar med de flesta andra kylarglykoler som är baserade på etylenglykol. Kontrollera kylarglykolens frysskydd varje höst och efterfyll vid behov. Etylenglykol är giftig och får ej förtäras. Den är biologiskt nedbrytbar och utsläpp av mindre mängder orsakar ej störningar i reningsverkens nedbrytningssteg.

 

 

Glykol Röd G30 : 1L, 5L, 25L, 200L, och 1000L

Koncentrerad etylenglykolbaserad motorkylarvätska, med organisk syra inhibitor-teknologi, denna är fri från nitrit, aminer, fosfater, borater och silikater. BTC . Denna glykol fortsätter att tillhandahålla ett effektivt korrosionsskydd i upp till 500.000 km eller 5års tid.

 

Glykol Röd G12++ : 1L, 5L, 25L, 200L, och 1000L

Kylarglykol G12++ är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol. Utvecklad och formulerad för att klara de höga krav som ställs på ett effektivt korrosionsskydd för alla metaller i förbränningsmotorer inklusive aluminium. Lämplig för användning i personbilar, tunga fordon samt stationära motorer. Skyddar mot frysning och kokning samt motverkar uppkomsten av kavitation. Kylarglykol G12++ är blandbar med de flesta andra kylarglykoler på 

 

Glykol Röd G13 : 1L, 5L, 25L, 200L, och 1000L

Kylarglykol G13 är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol. Utvecklad och formulerad för att klara de höga krav som ställs på ett effektivt korrosionsskydd för alla metaller i förbränningsmotorer inklusive aluminium. Lämplig för användning i personbilar, tunga fordon samt stationära motorer. Skyddar mot frysning och kokning samt motverkar uppkomsten av kavitation. Kylarglykol G13 är blandbar med de flesta andra kylarglykoler på marknaden.

 

Glykol Gul : 1L, 5L, 25L, 200L, och 1000L

Kylarglykol 774F OEM Gul är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol. Utvecklad och formulerad för att klara de höga krav som ställs från ledande bil- och motortillverkare. Lämplig för användning i personbilar, tunga fordon, stationära motorer och båtar. Skyddar mot frysning och kokning samt motverkar uppkomsten av kavitation. Kylarglykol 774F OEM Gul är blandbar med andra högkvalitativa kylarglykoler på marknaden.

Välkommen med prisförfrågan