• Auto-Kemi
  • Auto-Kemi
  • Auto-Kemi
  • Auto-Kemi

Utbildning

För att utnyttja våra produkter och våra installationer på ett optimalt sätt, erbjuder vi alla våra kunder en kompletterande utbildning och/eller en tekniska rådgivning. Det handlar om exempelvis doseringar och handhavande av kemikalier. Det kan också vara förvaring och säkerhet. Eftersom behoven skiftar så skräddarsyr vi efter varje kunds önskemål och behov.

Vi hjälper dig inledningsvis med att få kontroll över vad som krävs och ger förslag på åtgärder som säkerställer både hantering och säkerhet.

Mätglas